T3, 04 / 2017 4:28 sáng | nam

30 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN SINH LỚP 8 HUYỆN THỦY NGUYÊN – HẢI PHÒNG

Học sinh chú ý làm bài đúng thời gian, nghiêm túc khi làm bài để đánh giá đúng năng lực của bản thân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đề thi và đáp án môn sinh học.

 

Bài viết cùng chuyên mục