ANH VĂN

Bài tập trắc nghiệm ôn tập môn tiếng anh – P3 Bài tập trắc nghiệm ôn tập môn tiếng anh – P3
Bài tập trắc nghiệm ôn tập môn tiếng anh phần 3 là bộ tài liệu để học sinh có thể làm các câu trắc nghiệm thuộc các dạng bài khác nhau qua đó giúp cho học sinh ôn tập, nắm vững kiến thức để[...]
Tài liệu ôn tập dạng bài sửa lỗi sai Tài liệu ôn tập dạng bài sửa lỗi sai
Tài liệu ôn tập dạng bài sửa lỗi sai. Bộ tài liệu gồm các câu trắc nghiệm về dạng bài sửa lỗi sai giúp cho học sinh có thể ôn tập và nắm vững cách làm các câu trắc nghiệm về dạng bài n&agrav[...]
Bài tập trắc nghiệm ôn tập môn tiếng Anh – P2 Bài tập trắc nghiệm ôn tập môn tiếng Anh – P2
Bài tập trắc nghiệm ôn tập môn tiếng Anh – Phần 2. Bộ tài liệu gồm có hàng trăm câu hỏi trắc nghiệm đa dạng khác nhau. Bộ tài liệu này sẽ giúp cho học sinh có thể ôn tập, kiểm tra lại kiến thức của m&[...]
Bài tập trắc nghiệm ôn tập môn tiếng Anh – P1 Bài tập trắc nghiệm ôn tập môn tiếng Anh – P1
Bài tập trắc nghiệm ôn tập môn tiếng Anh – Phần 1. Bộ tài liệu này bao gồm nhiều câu trắc nghiệm khác nhau với nhiều dạng bài đa dạng sẽ giúp cho bạn đọc ôn tập và nắm vững được kiến thức của môn học này. [...]
Các đoạn văn theo chủ đề tiếng anh Các đoạn văn theo chủ đề tiếng anh
Bộ tài liệu này gồm có các đoạn văn theo các chủ đề khác nhau trong tiếng anh giúp bạn đọc trau dồi kiến thức, từ vựng tiếng anh cách viết câu và đoạn văn trong tiếng anh. Download [27.50 KB] [...]