ANH VĂN

Các thành ngữ tiếng Anh Các thành ngữ tiếng Anh
Bộ tài liệu trên bao gồm các câu thành ngữ tiếng anh và nghĩa của chúng giúp cho người đọc có thêm kiến thức, trau dồi từ vựng và cách dùng của các thành ngữ tiếng anh. Download [157[...]
Tài liệu giúp ôn tập tiếng anh Tài liệu giúp ôn tập tiếng anh
Tài liệu giúp ôn tập tiếng anh. Bộ tài liệu bao gồm các lưu ý, quy tắc trọng âm trong các câu tiếng anh, các thì và cách dùng các thì trong các trường hợp khác nhau &#[...]
Các dạng bài tập viết lại câu Các dạng bài tập viết lại câu
Các dạng bài tập viết lại câu. Bộ tài liệu gồm có 230 câu thuộc các dạng bài viết lại câu khác nhau để cho bạn tham khảo và ôn tập. Download [79.50 KB] [...]
Học từ mới tiếng Anh theo chủ đề Học từ mới tiếng Anh theo chủ đề
Học từ mới tiếng Anh theo chủ đề. Có rất nhiều từ mới khác nhau theo chủ đề để chúng ta có thể trau dồi kiến thức tiếng Anh thông qua các từ vựng. Download [114.00 KB] [...]