Tác giả: Duy

Bài tập trắc nghiệm ôn tập THPT Quốc Gia – P2
Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 có đáp án sẽ là tài liệu bổ ích giúp cho các em học sinh có thể ôn tập tốt trước kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. Các em càng luyện tập làm nhiều đề [...]
Bài tập trắc nghiệm ôn tập THPT Quốc Gia – P1
Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 có đáp án sẽ là tài liệu bổ ích giúp cho các em học sinh có thể ôn tập tốt trước kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. Các em càng luyện tập làm nhiều đề [...]
75 cấu trúc Tiếng Anh thường gặp ở Đề thi THPT Quốc gia-P1
75 cấu trúc Tiếng Anh  thường gặp ở Đề thi THPT Quốc gia sẽ cung cấp cho các bạn học sinh lớp 12 những cấu trúc câu Tiếng Anh cơ bản nhất như S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something, Have/get + something + done (VpII)… Nắm được các cấu t[...]
Tài liệu ôn tập THPT quốc gia môn Tiếng Anh
Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 có đáp án sẽ là tài liệu bổ ích giúp cho các em học sinh có thể ôn tập tốt trước kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. Các em càng luyện tập làm nhiều đề thi trắc[...]