T6, 08 / 2018 9:04 sáng | ky

Mục lục Chuyên đề Toán 9

Chuyên đề Đại Số 9

Chuyên đề: Căn bậc hai

Căn bậc hai – Căn bậc ba
Bài tập trắc nghiệm: Căn bậc hai số học của một số
Tìm điều kiện để biểu thức căn có nghĩa
Bài tập trắc nghiệm: Tìm điều kiện xác định
So sánh hai số thực
Biến đổi căn thức bậc hai đơn giản
Bài tập trắc nghiệm: Rút gọn biểu thức
Giải phương trình , bất phương trình vô tỉ
Bài tập trắc nghiệm: Giải phương trình, bất phương trình vô tỷ
Căn bậc ba
Ôn tập chương 1

Chuyên đề: Hàm số bậc nhất

Tìm tập xác định của hàm số
Tìm điều kiện để hàm số là hàm bậc nhất, hàm số đồng biến, nghịch biến
Bài tập trắc nghiệm: Hàm số bậc nhất, tính đồng biến, nghịch biến
Đồ thị hàm số y= ax + b (a ≠ 0)
Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Tìm tọa độ giao điểm
Bài tập trắc nghiệm: Tìm điều kiện để hai đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song
Bài tập trắc nghiệm: Tìm điều kiện để hai đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song (tiếp)
Chứng minh đồ thị hàm số luôn đi qua một điểm cố định

Chuyên đề: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Công thức nghiệm của phương trình ax+by=c
Minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài tập trắc nghiệm: Tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Giải hệ phương trình
Bài tập trắc nghiệm: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Bài tập trắc nghiệm: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
Giải toán bằng cách lập hệ phương trình
Ôn tập chương 3

Chuyên đề: Phương trình bậc hai một ẩn số

Hàm số y= ax2 (a ≠ 0)
Bài tập trắc nghiệm: Hàm số y= ax2 (a ≠ 0)
Đồ thị hàm số y= ax2
Giải và biện luận phương trình bậc hai
Bài tập trắc nghiệm: Giải phương trình bậc hai
Bài tập trắc nghiệm: Giải phương trình bậc hai
Hệ thức Vi-et và ứng dụng
Bài tập trắc nghiệm: Áp dụng định lí Vi-ét
Phương trình quy về phương trình bậc hai
Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Ôn tập chương 4

Chuyên đề Hình học 9

Chuyên đề: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Bài tập trắc nghiệm: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Bài tập trắc nghiệm: Hệ thức lượng trong tam giác vuông (tiếp theo)
Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Bài tập trắc nghiệm: Tỷ số lượng giác của góc nhọn

Chuyên đề: Đường tròn

Đường tròn
Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn. Tiếp tuyến của đường tròn
Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
Vị trí tương đối của 2 đường tròn
Ôn tập chương 2

Chuyên đề: Góc với đường tròn

Góc ở tâm. Số đo cung liên hệ giữa cung và dây
Góc nội tiếp
Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
Góc có đỉnh bên trong, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn
Cung chứa góc
Tứ giác nội tiếp
Đường tròn ngoại tiếp – Đường tròn nội tiếp
Độ dài đường tròn
Diện tích hình tròn
Bài tập trắc nghiệm: Góc với đường tròn (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Góc với đường tròn (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm: Góc với đường tròn (phần 3)
Bài tập trắc nghiệm: Góc với đường tròn (phần 4)
Ôn tập chương 3

Chuyên đề: Hình Trụ – Hình Nón – Hình Cầu

Hình trụ, Hình nón, Hình cầu
Bài tập trắc nghiệm: Hình trụ, Hình nón, Hình cầu (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Hình trụ, Hình nón, Hình cầu (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm: Hình trụ, Hình nón, Hình cầu (phần 3)