T2, 05 / 2017 8:53 sáng | nam

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH HỌC LỚP 7  KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

Đề cương ôn tập bao gồm 32 câu hỏi, học sinh tập chung ôn tập để có kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

Chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Bài viết cùng chuyên mục