T4, 04 / 2017 4:42 sáng | nam

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC LỚP 11 CÓ ĐÁP ÁN – TRƯỜNG THPT BÌNH TÂN NĂM HỌC 2016 – 2017

Đề thi học kỳ 1 môn sinh học lớp 11 có đáp án, bài thi gồn 10 câu hỏi, thời gian làm bài 45".

Học sinh chú ý làm bài nghiêm túc, chú ý làm đúng thời gian quy định.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những đề thi tiếp theo…

Bài viết cùng chuyên mục