T7, 05 / 2017 3:28 sáng | nam

ĐỀ THI KHẢO SÁT MÔN SINH HỌC KỲ THI THPT 2017

Đề thi bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài nghiêm túc để đánh giá đúng năng lực của mình

Chúc các em làm bài đạt kết quả cao.

Bài viết cùng chuyên mục