T7, 05 / 2017 4:28 sáng | nam

Đề thi minh họa môn Sinh lần 3

Đề bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, có câu trả lời chi tiết.

Học sinh làm bài nghiêm túc để có kết quả tốt.

Bài viết cùng chuyên mục