T3, 06 / 2017 9:23 sáng | huynh

Đề thi thử môn Toán của Sở Bắc Ninh. Môn toán năm nay mà Sở đưa ra được đánh giá khá tốt và đảm bảo những kiến thức căn bản của đề.

Bài viết cùng chuyên mục