T7, 05 / 2017 2:05 sáng | nam

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4 – Mã đề thi 341

Đề thi thứ bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, học sinh chú ý làm bài đúng giờ quy định (50 phút)

Chúc các em làm bài đạt kết quả cao

Bài viết cùng chuyên mục