T7, 05 / 2017 1:52 sáng | nam

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4 – MÃ ĐỀ 231

Thời gian làm bài 50 phút, bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án.

Học sinh ôn tập tốt để có được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Bài viết cùng chuyên mục