T7, 05 / 2017 1:40 sáng | nam

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4

Bài Thi bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệp (có đáp án), thời gian làm bai 45 phút. Học Sinh chú ý làm bài nghiêm túc.

Chúc các em đạt kết quả cao.

Bài viết cùng chuyên mục