T6, 08 / 2018 4:42 sáng | ky

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 11

Phần Đại số và Giải tích

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1: Hàm số lượng giác
Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp
Ôn tập chương 1

Chương 2: Tổ hợp – xác suất

Bài 1: Quy tắc đếm
Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
Bài 3: Nhị thức Niu-tơn
Bài 4: Phép thử và biến cố
Bài 5: Xác suất của biến cố
Ôn tập chương 2

Chương 3: Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học
Bài 2: Dãy số
Bài 3: Cấp số cộng
Bài 4: Cấp số nhân
Ôn tập chương 3

Chương 4: Giới hạn

Bài 1: Giới hạn của dãy số
Bài 2: Giới hạn của hàm số
Bài 3: Hàm số liên tục
Ôn tập chương 4

Chương 5: Đạo hàm

Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm
Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác
Bài 4: Vi phân
Bài 5: Đạo hàm cấp hai
Ôn tập chương 5
Ôn tập cuối năm

Phần Hình học

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài 1: Phép biến hình
Bài 2: Phép tịnh tiến
Bài 3: Phép đối xứng trục
Bài 4: Phép đối xứng tâm
Bài 5: Phép quay
Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
Bài 7: Phép vị tự
Bài 8: Phép đồng dạng
Câu hỏi ôn tập chương 1
Bài tập ôn tập chương 1
Câu hỏi trắc nghiệm chương 1

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song
Bài 4: Hai mặt phẳng song song
Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
Câu hỏi ôn tập chương 2
Bài tập ôn tập chương 2
Câu hỏi trắc nghiệm chương 2

Chương 3 : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài 1 : Vectơ trong không gian
Bài 2 : Hai đường thẳng vuông góc
Bài 3 : Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 4 : Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 5 : Khoảng cách
Câu hỏi ôn tập chương 3
Bài tập ôn tập chương 3
Câu hỏi trắc nghiệm chương 3
Bài tập ôn tập cuối năm