T6, 08 / 2018 3:25 sáng | ky

Mục lục Giải bài tập Vật Lí 11 nâng cao

Phần 1: Điện học – Điện từ học

Chương 1: Điện tích – Điện trường

Bài 1: Điện tích – Định luật Cu lông
Bài 2: Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích
Bài 3: Điện trường
Bài 4: Công của lực điện. Hiệu điện thế
Bài 5: Bài tập về lực cu lông và điện trường
Bài 6: Vật dẫn và điện môi trong điện trường
Bài 7: Tụ điện
Bài 8: Năng lượng điện trường
Bài 9: Bài tập về tụ điện

Chương 2: Dòng điện không đổi

Bài 10: Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Bài 11: Pin và acquy
Bài 12: Điện năng và công suất điện. Định luật Jun-len-xơ
Bài 13: Định luật Ôm đối với toàn mạch
Bài 14: Định luật Ôm đối với các loại mạch điện. Mắc các nguồn điện thành bộ
Bài 15: Bài tập về định luật Ôm và công suất điện
Bài 16: Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

Chương 3: Dòng điện trong các môi trường

Bài 17: Dòng điện trong kim loại
Bài 18: Hiện trượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn
Bài 19: Dòng điện trong chất điện phân. Định luật Fa-ra-đây
Bài 20: Bài tập về dòng điện trong kim loại và chất điện phân
Bài 21: Dòng điện trong chân không
Bài 22: Dòng điện trong chất khí
Bài 23: Dòng điện trong chất bán dẫn
Bài 24: Linh kiện bán dẫn
Bài 25: Thực hành: Khảo sát đặc tính của chỉnh lưu của điốt bán dẫn và đặc tính khếch đại của tranzito

Chương 4: Từ trường

Bài 26: Từ trường
Bài 27: Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện
Bài 28: Cảm ứng từ. Định luật Am-pe
Bài 29: Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản
Bài 30: Bài tập về từ trường
Bài 31: Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe
Bài 32: Lực lo-ren-xơ
Bài 33: Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường
Bài 34: Sự từ hóa các chất. Sắt từ
Bài 35: Từ trường Trái Đất
Bài 36: Bài tập về lực
Bài 37: Thực hành: Xác định thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất

Chương 5: Cảm ứng điện từ

Bài 38: Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng
Bài 39: Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động
Bài 40: Dòng điện Fu-cô
Bài 41: Hiện tượng tự cảm
Bài 42: Năng lượng từ trường
Bài 43: Bài tập về cảm ứng điện từ

Phần 2: Quang hình học

Chương 6: Khúc xạ ánh sáng

Bài 44: Khúc xạ ánh sáng
Bài 45: Phản xạ toàn phần
Bài 46: Bài tập về khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần

Chương 7: Mắt. Các dụng cụ quang

Bài 47: Lăng kính
Bài 48: Thấu kính mỏng
Bài 49: Bài tập về lăng kính và thấu kính mỏng
Bài 50: Mắt
Bài 51: Các tật của mắt và cách khắc phục
Bài 52: Kính lúp
Bài 53: Kính hiển vi
Bài 54: Kính thiên văn
Bài 55: Bài tập về dụng cụ quang
Bài 56: Thực hành: Xác định chiết suất của nước và tiêu cự của thấu kính phân kì