T6, 08 / 2018 2:35 sáng | ky

Mục lục Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao

Chương 1: Động lực học vật rắn

Bài 1: Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Bài 2: Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định
Bài 3: Momen động lượng. Định luật bảo toàn momen động lượng
Bài 4: Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định
Bài 5: Bài tập về động lực học vật rắn

Chương 2: Dao động cơ

Bài 6: Dao động điều hòa
Bài 7: Con lắc đơn. Con lắc vật lí
Bài 8: Năng lượng trong dao động điều hòa
Bài 9: Bài tập về dao động điều hòa
Bài 10: Dao động tắt dần và dao động duy trì
Bài 11: Dao động cưỡng bức cộng hưởng
Bài 12: Tổng hợp dao động
Bài 13: Thực hành: Xác định chu kì dao động của con lắc đơn hoặc con lắc lò xo và gia tốc trọng trường

Chương 3: Sóng cơ

Bài 14: Sóng cơ. Phương trình sóng
Bài 15: Phản xạ sóng. Sóng dừng
Bài 16: Giao thoa sóng
Bài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc âm
Bài 18: Hiệu ứng Đốp-ple
Bài 19: Bài tập về sóng cơ
Bài 20: Thực hành: Xác định tốc độ truyền âm

Chương 4: Dao động và sóng điện từ

Bài 21: Dao động điện từ
Bài 22: Bài tập về dao động điện từ
Bài 23: Điện từ trường
Bài 24: Sóng điện từ
Bài 25: Truyền thông bằng sóng điện từ

Chương 5: Dòng điện xoay chiều

Bài 26: Dòng điện xoay chiều. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần
Bài 27: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, cuộn cảm
Bài 28: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện
Bài 29: Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất
Bài 30: Máy phát điện xoay chiều
Bài 31: Động cơ không đồng bộ ba pha
Bài 32: Máy biến áp. Truyền tải điện năng
Bài 33: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Bài 34: Thực hành khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

Chương 6: Sóng ánh sáng

Bài 35: Tán sắc ánh sáng
Bài 36: Nhiễu xạ ánh sáng. Tán sắc ánh sáng
Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng
Bài 38: Bài tập về giao thoa ánh sáng
Bài 39: Máy quang phổ. Các loại quang phổ
Bài 40: Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại
Bài 41: Tia X. Thuyết điện từ ánh sáng. Thang sóng điện từ
Bài 42: Thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng

Chương 7: Lượng tử ánh sáng

Bài 43: Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện
Bài 44: Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng
Bài 45: Bài tập về hiện tượng quang điện
Bài 46: Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở và pin quang điện
Bài 47: Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô
Bài 48: Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng. Màu sắc các vật
Bài 49: Sự phát quang. Sơ lược về laze

Chương 8: Sơ lược về Thuyết tương đối hẹp

Bài 50: Thuyết tương đối hẹp
Bài 51: Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng

Chương 9: Hạt nhân nguyên tử

Bài 52: Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối
Bài 53: Phóng xạ
Bài 54: Phản ứng hạt nhân
Bài 55: Bài tập về phóng xạ và phản ứng hạt nhân
Bài 56: Phản ứng phân hạch
Bài 57: Phản ứng nhiệt hạch

Chương 10: Từ vi mô đến vĩ mô

Bài 58: Các hạt sơ cấp
Bài 59: Mặt Trời. Hệ Mặt Trời
Bài 60: Sao. Thiên hà
Bài 61: Thuyết Big Bang