HÓA HỌC

Bài 9: Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu
Bài 1 (trang 52 sgk Hóa 12 nâng cao): Đốt cháy một hợp chất hữu cơ có 6 nguyên tử cacbon trong phân tử thu được hỗn hợp sản phâm CO2 và nước theo tỉ lệ mol 1:1. Hợp chất đó có thể là hợp chất nào trong các hợp chất dưới đây. Biết rằng số mol oxi tiêu thụ bằng số mol CO2 thu được? A. Glucozơ [...]
Bài 8: Xenlulozơ
Bài tập (trang sgk Hóa 12 nâng cao) Bài 1 (trang 49 sgk Hóa 12 nâng cao): Xenlulozo không phản ứng với các tác nhân nào dưới đây? A. HNO3 đặc/H2SO4 đặc/to B. H2/Ni C. Cu(OH)2 + NH3 D. (CS2 + NaOH) Lời giải: Đáp án B Bài 2 (trang 49 sgk Hóa 12 nâng cao): Chọn một phương án đúng để điền từ hoặ[...]
Bài 7: Tinh bột
Bài tập (trang 44 sgk Hóa 12 nâng cao) Bài 1 (trang 44 sgk Hóa 12 nâng cao): Giữa tinh bột, saccarozo, glucozo có điểm chung là : A. chúng thuộc loại cacbohidrat B. Đều tác dụng được với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam C. Đều bị thủy phân bởi dung dịch axit D. Đều không có phản ứng tráng bạc Lời giải[...]
Bài 6: Saccarozơ
Bài tập (trang 38-39 sgk Hóa 12 nâng cao) Bài 1 (trang 38 sgk Hóa 12 nâng cao): Chọn phát biểu đúng : Trong phân tử disaccarit, số thứ tự của C ở mỗi gốc monosaccarit A. Được ghi theo chiều kim đồng hồ B. Được bắt đầu từ nhóm –CH2OH C. Được bắt đầu từ C liên kết với cầu O nối liền 2 gốc monosaccarit[...]
Bài 5: Glucozơ
Chương 2: Cacbohiđrat – Bài 5: Glucozơ, lý thuyết về Glucozo và cách giải các dạng bài về Glucozo. Bài 1 (trang 32 sgk Hóa 12 nâng cao): Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau B. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc C. Tro[...]
Bài 3: Chất giặt rửa
Bài 1 (trang 18 sgk Hóa 12 nâng cao): Hãy chọn khái niệm đúng : A. Chất giặt rửa là những chất có tác dụng giống như xà phòng nhưng được tổng hợp từ dầu mỏ B. Chất giặt rửa là những chất có tác dụng làm sạch các vết bẩn trên bề mặt vật rắn C. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có[...]
Bài 2: Lipit
Bài 1 (trang 12 sgk Hóa 12 nâng cao): Hãy chọn nhận định đúng : A. Lipit là chất béo B. Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động thực vật C. Lipti là este của glixerol với các axit béo D. Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng hòa tan trong các dung môi hữu[...]
Bài 1: Este
Chương 1: Este – Lipit. Bài 1: Este và các công thức của este. Phương pháp tìm công thức của Este. Bài 1 (trang 7 sgk Hóa 12 nâng cao): Hãy xếp từng công thức vào một trong các loại chất sau A. Axit cacboxylic 1. R-CO-OR’ B. Anhidrit axit 2. R-COOH C. Este 3. R-CO-O-OC-R D. Halogenua [...]
Bài 11: Peptit và protein
Bài 11: Peptit và protein. Hướng dẫn giải các bài toàn trong sách giáo khoa để các em học sinh tham khảo và nắm vững kiến thức phần Peptit và protein. Bài 1 (trang 55 SGK Hóa 12): Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?. A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH. B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH. C. H2N-CH2CH2CO[...]