SINH HỌC

Công thức về Chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị (1)
CHUYÊN ĐỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Công thức về Chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị (1) I. Các thành phần của ADN    1. Công thức liên quan chiều dài ADN (L) và số lượng nuclêôtit (N):          2. Công thức chu kì xoắn (Ck):    3. Công thức tính tổng số nuclêôtit của gen:    4. Công thức tính[...]
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
CHUYÊN ĐỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Đột biến số lượng nhiễm sắc thể    – Đột biến số lượng NST là đột biến làm thay đổi về số lượng NST trong tế bào.    – Sự thay đổi số lượng NST có thể có thuộc loại: đột biến lệch bội và đột biến đa bội. I. Đột biến lệch bội    – Đột biến lệch [...]
Đột biến nhiễm sắc thể
CHUYÊN ĐỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Đột biến nhiễm sắc thể I. Đột biến cấu trúc    – Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu của NST    – Các dạng đột biến này sắp xếp lại những khối gen trên và giữa các NST nên có thể làm thay đổi hình dạng và kích thước NST.    – Đột [...]
Nhiễm sắc thể
CHUYÊN ĐỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Nhiễm sắc thể 1. Hình thái NST    – NST là cấu trúc gồm ADN và prôtêin (chủ yếu là histôn) ở các sinh vật nhân chuẩn.    – NST là cấu trúc mang gen của tế bào và chỉ có thể quan sát dưới kinh hiển vi và quan sát rõ nhất tại kì giữa của quá trình phân[...]
Đột biến gen
CHUYÊN ĐỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Đột biến gen 1. Khái niệm    – Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen. Những biến đổi này thường liên quan đến một (đột biến điểm) hoặc một vài cặp gen.     – Trong tự nhiên, các gen đều có thể bị đột biến nhưng với tần số rất thấp (10[...]
Điều hòa gen
CHUYÊN ĐỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Điều hòa gen 1. Khái niệm    – Điều hoà hoạt động của gen là điều hoà lượng sản phẩm của gen được tạo ra.    – Điều hoà hoạt động của gen nhằm đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào phù hợp với điều kiện môi trường cũng như hoạt động sống của cơ thể. [...]
Phiến mã, dịch mã
CHUYÊN ĐỀ: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Phiến mã, dịch mã 1. Phiên mã    a. Cấu trúc:    – ARN trong tế bào được phân thành 3 loại chủ yếu là: mARN (ARN mang thông tin), tARN (ARN vận chuyển) và rARN (ARN tạo ribôxôm)    – mARN (ARN thông tin) có cấu tạo mạch thẳng được dùng làm khuôn cho[...]
Gen
CHUYÊN ĐỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Gen 1.Định nghĩa    – Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN    – Mỗi gen cấu trúc mã hoá prôtêin bao gồm 3 vùng trình tự    • Vùng điều hoà: nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc của gen, có trình tự nu[...]