SINH HỌC

ĐỀ 1- TNTHPT QUỐC GIA NĂM 2017 ĐỀ 1- TNTHPT QUỐC GIA NĂM 2017
ĐỀ 1- TNTHPT QUỐC GIA NĂM 2017 Đề bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Chúc các em làm bài tốt, đạt kết quả cao. [...]
KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC LỚP 8 KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC LỚP 8
KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC LỚP 8 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT Thời gian làm bài 45 phút, Bao gồm 6 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận. Học sinh chú ý l&a[...]
Đề KTHK II Sinh học 6 (2016 -2017) Đề KTHK II Sinh học 6 (2016 -2017)
Đề KTHK II Sinh học 6 (2016 -2017) Có đáp án. Bao gồm 4 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận Học sinh chú ý làm bài nghiêm túc đúng thời gian quy định. Download [18.37 KB] [...]