TOÁN HỌC

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1
Bài tập (trang 31-32-33 sgk Đại số 10 nâng cao) Bài 50 (trang 31 sgk Đại Số 10 nâng cao): Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đã cho sau đây. Cho mệnh đề “∀x ∈ R, x2 > 0″. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là : (A) ∀ x ∈ R, x2 < 0; (B) ∀ x ∈ R, x2 < 0; (C) ∃x ∈ R, x2[...]
Bài 4: Số gần đúng và sai số
Bài tập (trang 29 sgk Đại số 10 nâng cao) Bài 43 (trang 29 sgk Đại Số 10 nâng cao): Các nhà toán học cố đại Trung Quốc đã dùng phân số 22/7 để xấp xỉ số π. Hãy đánh giá sai số tuyệt đối của giá trị gần đúng này biết 3,1415 < π < 3,1416. Lời giải: Δ = | π – 22/7| = 22/7 – π < 3,1429 &#[...]
Luyện tập (trang 21-22)
Bài tập (trang 21-22 sgk Đại số 10 nâng cao) Bài 31 (trang 21 sgk Đại Số 10 nâng cao): Xác định hai tập hợp A vh B biết rằng: A \ B = {1; 5; 7; 8}, B \ A = (2; 10} và A ∩B = (3; 6; 9). Lời giải: Ta sử dụng biểu đồ Ven Từ biểu đồ Ven ta có: A = {1; 3; 5; 6; 7; 8; 9}, B = (2; 3; 6; 9; 10). Bài 32 (tr[...]
Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
Bài tập (trang 20-21 sgk Đại số 10 nâng cao) Bài 22 (trang 20 sgk Đại Số 10 nâng cao): Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó: a) A = [x ∈ R | (2x -x2)(2x2– 3x – 2)= 0]; b) B = (n ∈ N* | 3 < n2 < 30). Lời giải: a) A = {0; 2; 1/2, vì phương trình (2x – x2)(2x2 [...]
Luyện tập (trang 13-14-15)
Bài tập (trang 13-14-15 sgk Đại số 10 nâng cao) Bài 12 (trang 13 sgk Đại Số 10 nâng cao): Điền dấu “x” vào ô thích hợp trong bảng sau:s Câu Không là mệnh đề Mệnh đề đúng Mệnh đề sai 24 – 1 chia hết cho 5.       Số 153 là số nguyên tố.       Cấm đá bóng ở đây!       Bạn có máy tính k[...]
Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học
Bài tập (trang 12 sgk Đại số 10 nâng cao) Bài 6 (trang 12 sgk Đại Số 10 nâng cao): Phát biểu mệnh đề đảo của định lí “Trong một tam giác cân, hai đường cao ứng với hai cạnh bên thì bằng nhau”. Mênh đề đảo đó đúng hay sai. Lời giải: Mệnh đề đảo là: Nếu một tam giác có hai đường cao bằng nhau thì tam [...]
Bài 1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
Mục lục Giải bài tập Toán 10 nâng cao Giải bài tập Đại Số 10 nâng cao Chương 1: Mệnh đề – Tập hợp Bài tập (trang 9 sgk Đại số 10 nâng cao) Bài 1 (trang 9 sgk Đại Số 10 nâng cao): Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề? Nếu là mệnh đề thì em hãy chỉ rõ nó đúng[...]
Luyện tập (trang 85)
Bài tập (trang 85 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao) Bài 38 (trang 85 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): Có 2 hòm đựng thẻ mỗi hòm đựng 12 thẻ đánh số từ 1 đến 12. Từ mỗi hòm rút ngẫu nhiên 1 thẻ. Tính xác suất để trong hai thẻ rút ra có ít nhất 1 thẻ đánh số 12. Lời giải: Gọi A là biến cố “thẻ[...]
Bài 5: Các quy tắc tính xác suất
Bài tập (trang 83 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao) Bài 34 (trang 83 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): Gieo 3 đồng xu cân đối một cách độc lập. Tính xác suất để: a) Cả 3 đồng xu đều sấp b) Có ít nhất 1 đồng xu sấp c) Có đúng một đồng xu sấp. Lời giải: a) Gọi Ai là biến cố “đồng xu thứ i sấp”,[...]
Luyện tập (trang 76)
Bài tập (trang 76 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao) Bài 30 (trang 76 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh có tên trong một danh sách được đánh số thứ tự từ 001 đến 199. Tính xác suất để 5 học sinh này có số thứ tự: a) Từ 001 đến 099 (chính xác đến hàng phần nghìn) b) T[...]